Hodowcy · Ogłoszenia · Sklepy · Strona główna · Lecznice · Newsletters · Kontakt

 HODOWCY
 · psy
 · koty

 OGŁOSZENIA
 drobne - gratis !

 · kupię / sprzedam
 · oddam w dobre ręce

DODAJ OGŁOSZENIE

 SKLEPY
 LECZNICE

Pamiętaj
o szczepieniach !

 HOTELE
 CIEKAWE STRONY
 + galeria zdjęć
 PRAWA ZWIERZĄT
 ZOO
 SCHRONISKA

NAPISZ DO NAS...Gemius - lider w badaniach Internetu

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ


1. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych w Portalu "www.zwierzaki.net.pl"  dokonywane jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.
Z usług określonych niniejszym Regulaminem mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
3. Złożenie zamówienia na opublikowanie ogłoszenia drobnego w Portalu "www.zwierzaki.net.pl" oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4.
Ogłoszenia drobne przyjmowane są tylko e-mailem i zamieszczane BEZPŁATNIE.
5. Ogłoszenia mogą zawierać maksymalnie 468 znaków /12 wierszy po 39 znaków/, znaki interpunkcyjne i spacje traktowane są jako osobne znaki.
6. Portal "www.zwierzaki.net.pl" zastrzega sobie prawo do skracania, przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń drobnych.
7. Do jednej rubryki zamieszczamy jedno ogłoszenie z tym samym numerem telefonu, w treści ogłoszenia drobnego może być podany tylko jeden adres e-mailowy, ten z którego zostało nadane ogłoszenie.
8. Ogłoszenia drobne wysłane e-mailem zamieszczane są w ciągu 24 godziny od momentu otrzymania i będą publikowane przez okres tygodnia.
9. W czasie trwania promocji Portal
u "www.zwierzaki.net.pl" może przedłużyć czas publikacji ogłoszenia.
10. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia drobnego do opublikowania, dalszej publikacji bez podania przyczyn, jak również wtedy, gdy jego treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem Portalu.
11. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń drobnych usuwane. 
12. Publikacja zamieszczonego ogłoszenia oznacza zgodę na wpisanie adresu e-mailowego, z którego zostało wysłane ogłoszenie do bazy adresów newslettera Portalu "www.zwierzaki.net.pl", a jego usunięcie może nastąpić dopiero po przesłaniu e-maila ze słowem "rezygnacja" w temacie, nie wczesniej jak po zakończeniu emisji ogłoszenia.
13. Portal nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
14. Treść zamieszczanych ogłoszeń powinna być zgodne z prawem i zasadami współżycia społeczne, normami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w Polsce.
15. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów i zwierząt, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
16. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń i treści o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym.
17. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń i treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
18. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Portal "www.zwierzaki.net.pl" zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia bez obowiązku powiadomienia nadawcy.
19. Portal nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku umieszczenia ogłoszenia.
20. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.
21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego udostępnienia w Portalu "www.zwierzaki.net.pl". 
22.
Portal "www.zwierzaki.net.pl"  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

 

do góry

dodaj ogłoszenie