Hodowcy · Ogłoszenia · Sklepy · Strona główna · Lecznice · Newsletters · Kontakt

 HODOWCY
 · psy
 · koty

 OGŁOSZENIA
 drobne - gratis !

 · kupię / sprzedam
 · oddam w dobre ręce

DODAJ OGŁOSZENIE

 SKLEPY
 LECZNICE

Pamiętaj
o szczepieniach !

 HOTELE
 CIEKAWE STRONY
 + galeria zdjęć
 PRAWA ZWIERZĄT
 ZOO
 SCHRONISKA

NAPISZ DO NAS...


 

PRAWA ZWIERZĄT

powrót

Rozporządzenie w sprawie wykazu
 ras psów uznawanych za agresywne

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1
z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
 1) amerykański pit bull terrier;
 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3) buldog amerykański;
 4) dog argentyński;
 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6) tosa inu
 7) rottweiler;
 8)akbash dog;
 9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, póz. 1051).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000

do góry